About Us

HOME / Croeso
ABOUT US / Amdanom ni
SERVICES/ Gwasanaethau
CONTACT US / Cysylltwch ni
LOCATION / Lleoliad
Amdanom ni

mercedes.jpg

ABOUT US

 

Located close to the cathedral city of St Asaph in north Wales, Trefnant Garage is the area’s leading independent Mercedes-Benz passenger car specialist. Our aim is to provide a professional and personal service at competitive rates.

 

Whilst recognising that owning vehicles such as Mercedes-Benz is an increasingly expensive option, we prove that it is possible to have all the expertise expected of Mercedes main dealers, without the sometimes excessive expense and disappointment. Due to the increasingly sophisticated technology now under the bonnet of the latest cars, Trefnant Garage has invested in the latest computer-based diagnostic equipment to repair a broad range of modern vehicles. For more information on our Services & Repairs, click here..

 

Work in the garage is carried out by Mercedes-trained technicians. Trefnant Garage proprietor, Lyn Morgan, gained his experience of Mercedes cars after several years as a senior technician at Mercedes-Benz of North Wales. He has received Mercedes-Benz training in the UK and Germany and has since lectured in Motor Vehicle Engineering at Llandrillo College.

 

HISTORY

 

A Garage has been operating on this site in the picturesque Vale of Clwyd since 1939. In 1974, the garage was taken over by Mr. Donald G. Owens who expanded the garage - building up a large base of customers and adding MOT testing - before his retirement in 2003.

 

TREFNANT GARAGE & THE ENVIRONMENT

 

Trefnant Garage endeavours to minimise its impact on the environment. We are committed to recycling and waste minimisation. We ensure that any essential disposals - such as old batteries and used engine oil - are properly handled. Also, by ensuring that our customers’ vehicles are well maintained, we can help to minimise the emission of harmful gases into the atmosphere. Where possible, we aim to deal with the closest local suppliers and support local community groups and organisations.

 

___________________________________________________________________

 

 

AMDANOM NI

 

Modurdy Trefnant yw prif arbenigwr annibynnol ceir Mercedes-Benz yng Ngogledd Cymru ac fe’i leolir ger dinas gadeiriol Llanelwy. Ein nod yw darparu gwasanaeth proffesiynol a phersonol am bris cystadleuol.

 

Tra’n derbyn y gall bod yn berchen ar geir tebyg i Mercedez-Benz fod yn brofiad costus, mae Modurdy Trefnant yn profi y gellir darparu yr un arbennigedd y disgwylir oddi wrth brif fodurdy tra’n osgoi y costau uchel ac - yn fwy aml na dim - y gwasanaeth siomedig. O ystyried y dechnoleg gynyddol soffistigedig dan fonet y ceir diweddara’, mae Modurdy Trefnant wedi buddsoddi’n sylweddol mewn offer diagnostig-cyfrifiadurol newydd sy’n ein galluogi i gynnal a chadw a thrwsio ystod eang o geir modern. Am fwy o wybodaeth am ein gwaith Trwsio & Gwasanaethu, cliciwch yma

 

Mae’r modurdy yn cyflogi technegwyr sy’ wedi’u hyfforddi gan Mercedes. Mae gan berchennog  Modurdy Trefnant, Lyn Morgan, gryn brofiad o geir Mercedes yn dilyn sawl blwyddyn fel uwch dechnegydd gyda Mercedes-Benz Gogledd Cymru. Mae wedi derbyn hyfforddiant gan Mercedes-Benz yng ngwledydd Prydain ac yn yr Almaen ac, ers hynny, wedi darlithio mewn Peirianneg Ceir yng Ngholeg Llandrillo.

 

HANES

 

Sefydlwyd modurdy ar y safle godidog hwn yn Nyffryn Clwyd yn 1939. Ym 1974, cymerodd Mr. Donald G. Owens yr awenau a llwyddodd i ehangu’r busnes - gan sefydlu grwp sylweddol o gwsmeriaid ffyddlon ac ychwanegu testio MOT - cyn iddo ymddeol yn 2003.

 

MODURDY TREFNANT A’R AMGYLCHEDD 

 

Mae Modurdy Trefnant yn ymdrechu i wneud cyn lleied o niwed i’r amgylchedd a sy’n bosib drwy geisio ailgylchu a lleihau gwastraff. Rydym yn sicrhau ein bod yn gwaredu deunyddiau gwastraff angenrheidiol - fel hen olew a batris - yn y dulliau priodol. Wrth sicrhau ein bod yn cynnal a chadw ceir ein cwsmeriaid yn effeithiol, rydym hefyd yn helpu i leihau lefelau y nwyon gwenwynig sy’n cael eu rhyddhau i’r amgylchedd. Rydym yn ymdrechu - hyd y gallwn - i ddelio ’r cyflenwyr agosaf atom ac hefyd yn ceisio cefnogi mentrau a chyrff cymunedol lleol.

2005 Modurdy Trefnant Garage