Servicing & Repairs

HOME / Croeso
ABOUT US / Amdanom ni
SERVICES/ Gwasanaethau
CONTACT US / Cysylltwch ni
LOCATION / Lleoliad

Trwsio & Gwasanaethu Ceir

carengine.jpg

SERVICING, REPAIRS & MOT

 

Our fully equipped workshop is staffed by highly trained technicians with the expertise to maintain your car to the highest possible standards.

 

GWASANAETHU, TRWSIO & MOT

Yn ein gweithdy modern mae gennym yr offer diweddaraf a thechnegwyr cymwys i drin eich car i'r safonau uchaf.

 • Full service in accordance with manufacturer specification
 • State-of-the-art diagnostic centre
 • Genuine parts and accessories available
 • Trained experienced technicians
 • MOT tests while you wait
 • Replacement tyres supplied and fitted at competitive prices
 • Carphone/entertainment system installation

 • Gwasaneth lawn yn unol chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr
 • Yr offer diagnostig-cyfrifiadurol diweddara’
 • Darnau swyddogol o'r gwneuthurwr ar gael
 • Technegwyr profiadol a chymwys
 • Prawf MOT wrth i chi aros
 • Ffitio teiars newydd am brisiau rhesymol
 • Ffitio systemau ffn-symudol/adloniant
 • cards_accepted.gif

  motcentre.jpg

  2005 Modurdy Trefnant Garage