Location

HOME / Croeso
ABOUT US / Amdanom ni
SERVICES/ Gwasanaethau
CONTACT US / Cysylltwch ni
LOCATION / Lleoliad

Where to find us
Sut i'n cyrraedd

Trefnant Garage
With kind permission of Ordnance Survey Get-a-map service. www.getamap.co.uk

 

Easy access from the A55 junction 27 and 27A. From St.Asaph, take the A525, following signs for Denbigh. After approximately 2 miles, you will arrive in Trefnant. At the traffic lights, turn left (A541) and Trefnant Garage is immediately on your right hand side.

 

 

Gellir ein cyrraedd yn hwylus oddi ar yr A55, cyffordd 27 a 27A. Dilynnwch yr A525 o Lanelwy - gan ddilyn arwyddion am Ddinbych. Ymhen oddeutu 2 filltir, fe gyrhaeddwch Trefnant. Wrth y goleuadau, trowch i'r chwith (A541) ac mae Garej Trefnant o'ch blaen ar y dde.

Trefnant Garage, Trefnant, Sir Ddinbych, LL16 4UW

2005 Modurdy Trefnant Garage